Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet Socialrådgiveruddannelsen.
Den indeholder desuden også generelle oplysninger fra de enkelte uddannelsessteder.
Vedr. WISEflow:
Censorvirksomhed digitaliseres i disse år. Inden længe er alle professionshøjskoler omfattet af den digitale adgang til opgaver, synopser og karakterlister.
Ved censor/kontaktmødet i København den 6. maj 2015 blev der efterlyst simple manualer, der kan hjælpe jer ind i systemet og dets muligheder. Denne video er instruktiv og nem at følge.
Se videoen her

God fornøjelse - også ved eksamensbordet.
Husk en pc eller en tablet - og din NemID-nøglekort!

NYT:
Censorvejledning
Opdateret censorvejledning ligger under Censorformandskabet orienterer/Censorvejledning

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen
Ligger under Links/Links til bekendtgørelser

Nyhedsbrev No. 6
Ligger under Censorformandskabet bem/Nyhedsbrev


Professionsbacheloruddannelserne arbejder for fælles, gennemskuelige og ensartede lønnormer

Det har længe været en anstødssten og en kilde til både spørgsmål og irritation, at lønnormerne (antal minutter pr. studerende eller pr. skriftlig opgave) varierer – sågar inden for den samme uddannelse. Rektorkollegiet har nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Bente Ørum og Bettina Bystrup, som skal udarbejde forslag til en model for fælles, gennemskuelige og ensartede normer for ekstern censur ved alle professionsbacheloruddannelser.

Det formelle lovgrundlag er Finansministeriets cirkulære om censorvederlag fra januar 2001. Cirkulæret er på en række områder ikke længere tidssvarende. Moderniseringsstyrelsen har dog pt. ingen planer om at revidere cirkulæret, så ændringer skal ske inden for cirkulærets rammer.

Pr. april 2016 er status på arbejdet, at forslag til ”Vejledning til udarbejdelse af normkatalog for censur efter censorcirkulæret ved professionsbacheloruddannelserne” har været drøftet på Rektorkollegiets møde den 3. februar 2016. Rektorkollegiet besluttede imidlertid at udskyde endelig behandling af sagen - særligt på grund af to forhold. For det første, at Regeringen har nedsat et Censurudvalg, som forventes at afslutte sit arbejde sommeren 2016. For det andet, at timingen i forhold til revisionen af alle sundhedsuddannelsernes studieordninger.

På et møde i styregruppen for Censorsekretariatet blev det bl.a. fremhævet, at arbejdet resulterer i en ens udmøntning af censornormer. Samme møde fandt det naturligt, at censorformandskaberne og ledernetværkene bliver hørt.

Censurudvalget er nedsat for at gennemgå hele censorordningen.

Rektorkollegiet skal i efteråret 2016 beslutte, om vejledningen skal træde i kraft.
___________________________________________________________________


Siden bliver løbende opdateret.
Har du kommentarer til indholdet på siden, er du meget velkommen til at kontakte Professionshøjskolernes Censorsekretariat på enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 7266 5161.