Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet Socialrådgiveruddannelsen.
Den indeholder desuden også generelle oplysninger fra de enkelte uddannelsessteder.

Censor ved Socialrådgiveruddannelsen:
Censorer indstilles af formandskabet til beskikkelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse for en fireårig periode. Den aktuelle periode løber fra 1. sep. 2018 - 31. aug. 2022

Nye opslag vil være at finde i Socialrådgiveren og på online jobportaler i foråret 2022

Se yderligere eksamensbekendtgørelsen BEK nr 18 af 09/01/2020  (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18)

Hvis du er interesseret i at bliver censor, kan du sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Vi vil så give besked, når ansøgningsskemaet er online. Husk, at skrive hvilken uddannelse du gerne vil have besked om.

 

Vedr. WISEflow:

I nedenstående video findes nem og  instruktiv vejledning til WiseFlow

Se videoen her

God fornøjelse - også ved eksamensbordet.

Husk en pc eller en tablet - og din NemID-nøglekort eller App.


NYT:

Nyt skema til censorrapporterne

Vi ikke opfordre nok, til at I uddyber censorrapporterne, der indgår i uddannelsernes kvalitetsarbejde. Kvaliteten af rapporterne har betydning for, anvendeligheden af disse i arbejdet med at styrke kvaliteten i uddannelserne. Derfor er det vigtigt at I giver konkret og specifik respons i rapporterne. Det tager tid at gøre det ordentligt, men er en del af det arbejde der følger med det at være censor, fra forberedelse forud for eksamen, ved selve eksamensbordet uanset hvordan eksamen er tilrettelagt og endelig ved  indsendelse af censorrapporter.

Uddannelserne skal i deres kvalitetsarbejde gennemgå og behandle censorrapporterne, ligesom rapporterne ligger til grund for censorformandskabets årsberetning, der drøftes mellem uddannelsernes Ledernetværk og Censorformandskabet på et årligt møde. Derudover indsendes årsrapport til Ministeriet for Forskning og Uddannelse.

Skabelon, der anvendes ved indsendelse af censorrapporter har endelig fået en ny form og vil tages i anvendelse her i efteråret 2020.

Senest har Akkrediteringsrådet anbefalet at censorvirksomheden knyttes tættere til institutionsakkrediteringen.

Tæt knyttet til Akkrediteringsrådets anbefaling er et ønske om en øget standardisering af censorrapportens skabelon – på tværs af professionsbacheloruddannelserne. Dette arbejde er dog stadig i sin vorden, og vi afventer nyt fra arbejdsgruppen som bl.a. består af medlemmer fra institutionerne, Styrelsen, Akkrediteringsrådet og repræsentanter fra censorformandskaberne.


Censorvejledning
Opdateret censorvejledning ligger under Censorformandskabet orienterer/Censorvejledning

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen
Ligger under Links/Links til bekendtgørelser

Nyhedsbrev No. 11
Ligger under Censorformandskabet bem/Nyhedsbrev

___________________________________________________________________


Siden bliver løbende opdateret.
Har du kommentarer til indholdet på siden, er du meget velkommen til at kontakte Professionshøjskolernes Censorsekretariat på enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 7266 5161.