Beskikkelse af censorer

Ansøgningsfrist for beskikkelsesansøgning til perioden 2022 - 2026 er udløbet.

Socialrådgiveruddannelsens Censorkorps søger censorer til beskikkelsesperioden 1. september 2022 - 31. august 2026.

Der søges censorer, der kan varetage opgaven inden for et eller flere af følgende områder:

  • Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
  • Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap
  • Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

En censor skal have:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Censoraterne opslås i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 18 af 09/01/2020).


Der kan søges i perioden 7. marts 2022 til og med 7. april 2022.
Du finder ansøgningsskemaet på https://www.censor-it.dk/


Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5161 eller pr. mail: censor-it@ucsyd.dk.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Lis Montes de Oca pr. mail: lkhm@via.dk

Læs om krav til censorprofil her: