Beskikkelse af censorer


Censorkorpset beskikkes for en fireårig periode. Den nuværende beskikkelsesperiode er 1. september 2022 - 31. august 2026.
Der er i øjeblikket ikke brug for flere censorer i korpset.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du registrere dig på https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new og angive hvilken/hvilke uddannelser du er interesseret i.

Vi vil sende dig informationer pr. mail, når ansøgningsskemaet er online tilgængeligt til den kommende beskikkelsesperiode.