Notat om ændringerne i eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede videregående uddannelser: