Links til ministerierne:


  • I rapporten ”Et fremtidssikret censorsystem" peger censorudvalget på en række områder, hvor censorsystemet kan forbedres